Kategorie: Einzelbeiträge in Zeitungen und Zeitschriften, polnisch

2 Einträge 

  • Gromala-Rucka: Recepcja prozy niemieckiej w Polsce w okresie międzywojennym

  • In: Acta Universitatis Wratislaviensis 32; 400 (1978)
  • S. 107 - 118 1
  • Prokop-Janiec: Kafka w Polsce międzywojennej

  • In: Pamiętnik Literacki 4 (1985)
  • S. 89 - 132 2